IMPRINT

CHAL-TEC GMBH

Wallstr. 16
10179 Berlín
Nemecko
IČO: HRB 98898
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Amtsgericht/súdom Charlottenburg (Berlín)
IČ DPH: 814529349
Číslo prevádzkovateľa elektronických a elektrických zariadení (WEEE): DE 46906833
Generálny riaditeľ: Peter Chaljawski, Dr. Henrik Haenecke

KONTAKT

E-mail emea@go-bbg.com
Telefónne číslo: +49 (0) 30 - 408 173 508*
Telefax: +49 (0) 30 - 408 173 505

*lokálne platné sadzby z pevnej linky, sadzby mobilných operátorov sa môžu líšiť

PRÁVNE UPOZORNENIE

Európska komisia ponúka možnosť riešiť spory online na platforme, ktorú prevádzkuje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

BBG nevzniká povinnosť zúčastniť sa riešenia sporu online v rámci konania arbitrážnej rady spotrebiteľa. Uprednostňujeme riešiť nezhody so zákazníkmi obojstrannou dohodou, preto nie sme naklonení online konaniu vo veci riešenia sporu. Prosím, kontaktujte našu zákaznícku službu.