IMPRINT

CHAL-TEC GMBH

Wallstr. 16
10179 Berlín
Nemecko
IČO: HRB 98898
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Amtsgericht/súdom Charlottenburg (Berlín)
IČ DPH: 814529349
Číslo prevádzkovateľa elektronických a elektrických zariadení (WEEE): DE 46906833
Generálny riaditeľ: Eben Sermon a Dr. Nedim Cen

KONTAKT

E-mail emea@go-bbg.com
Telefónne číslo: +49 (0) 30 - 408 173 508*
Telefax: +49 (0) 30 - 408 173 505

*lokálne platné sadzby z pevnej linky, sadzby mobilných operátorov sa môžu líšiť

PRÁVNE UPOZORNENIE

Európska komisia ponúka možnosť riešiť spory online na platforme, ktorú prevádzkuje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

BBG nevzniká povinnosť zúčastniť sa riešenia sporu online v rámci konania arbitrážnej rady spotrebiteľa. Uprednostňujeme riešiť nezhody so zákazníkmi obojstrannou dohodou, preto nie sme naklonení online konaniu vo veci riešenia sporu. Prosím, kontaktujte našu zákaznícku službu.

Poznáte niekoho, kto by chcel predať svoju značku?

Odporučte nám ho, a ak značku kúpime, odmeníme vás až do výšky 20.000€.

Niekoho poznám!